Menu X
Welke oplossing hebben wij gevonden

Onze rol in dit project

Een van de belangrijkste aspecten van het werken en trainen op een overdekte schietbaan, is het beperken van de blootstelling aan de gassen die vrijkomen bij het afschieten van vuurwapens. Daarvoor zijn grote luchtdebieten nodig. Recupair werd gevraagd om een warmteterugwinningssysteem met behulp van twin coils te ontwerpen. Met behulp van verwarmer- en koelerbatterijen wordt 240.000 m3/h verse lucht voorverwarmd met de warmte die uit de afzuiglucht wordt teruggewonnen.
Projectinformatie

Over de schietfaciliteiten in Soesterberg

De Speciale Eenheden van Defensie krijgen beschikking over 2 nieuwe schietfaciliteiten in Soesterberg en Ossendrecht.

De nieuwe faciliteiten zorgen ervoor dat de Speciale Eenheden hiermee oefenmogelijkheden krijgen die aan alle moderne eisen voldoen. Dat is voor de commando’s heel belangrijk, zegt Bart de Graaff van het Korps Commandotroepen. “In operaties wil je niet op situaties stuiten die je nog nooit hebt meegemaakt. Trainen zoals je in het echt ook zou vechten, helpt in missiegebieden om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen.’’

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) kunnen in de toekomst in Soesterberg terecht. Daar is de faciliteit op een terreindeel op de Sergeant-majoor Scheickkazerne.

Aan de westzijde van het terrein wordt een 100 meter 270 graden binnenschietbaan gerealiseerd. De baan wordt voorzien van mechanische ventilatie om schietbaangassen af te kunnen voeren. Daartoe is voorzien in een constante luchtstroom die gelijkmatig verdeeld over de hele baan beweegt. De luchtsnelheid tijdens operationeel gebruik varieert in waarden van 0,34 m/s tot 0,60 m/s, afhankelijk van de trainingsmethoden.

Met het project is € 25 tot € 100 miljoen gemoeid.