Menu X

Faco is fabrikant van warmtewisselaars op klantspecificatie

Faco, gevestigd in Varallo Pombia in het noorden van Italië (60 km van Milaan), is een Italiaanse fabrikant van warmtewisselaars en is daarbij gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van warmtewisselaars en luchtgekoelde vloeistofkoelers volgens door haar klanten opgegeven specificaties en afmetingen. De fabriek met een oppervlak van 12.000 m² en ongeveer 180 medewerkers herbergt – naast de productie – tevens de onderzoeks- en testfaciliteiten.

Alle water gevoede koelers en verwarmers van Faco zijn AHRI gecertificeerd (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, een Amerikaanse certificerende instantie).

Download de Faco profielbrochure Bekijk de website van Faco
Thermodynamica

Het thermodynamisch ontwerp wordt gemaakt met de hulp van door Faco zelf ontwikkelde software. Daarbij wordt gebruik gemaakt van parameters die zijn gemeten in het thermodynamisch laboratorium van Faco, dat is gebouwd in overeenstemming met ASHRAE-normen.

Faco heeft de prestaties van de water-lucht warmtewisselaars laten certificeren door AHRI volgens de normen van AHRI Standard 410. Meer informatie over de AHRI certificering is te vinden op: www.ahrinet.org

Met behulp van CFD berekeningen (waarvoor Faco beschikt over de software van Siemens Simcenter STAR-CCM+, zie Simcenter Amesim | Siemens Software) kan de luchtstroom verdeling over de warmtewisselaars op de opstelplaats worden beoordeeld.

Sterkteberekeningen

Sterkteberekeningen worden gemaakt volgens de voorschriften van de ASME Boiler and Pressure Vessel Code sectie VIII Div. 1 of volgens EN 13445. Berekeningen in overeenstemming met andere normen kunnen worden uitgevoerd op aanvraag.

De constructie van de warmtewisselaars kan worden getoetst aan eisen met betrekking tot  seismische spectra (IEEE 344-2013), wind- en tornadobelasting (EN 1991-1-4 Eurocode 1) en schokbelasting door middel van eindige elementen analyse (FEA, waarvoor Faco beschikt over de software van Siemens Femap NX Nastran en Dassault Systèmes SolidWorks Simulation).

Ontwerp

Trillingen en geluidsoverlast kunnen worden voorspeld met berekeningen, fabriekstests en tests op locatie, met meetapparatuur gekoppeld aan analyse software.

De beoordeling van het ontwerp vindt plaats conform de volgende Europese richtlijnen:

 • Richtlijn Drukapparatuur – PED (richtlijn 2014/68/EU, alle categorieën)
 • Machinerichtlijn (2006/42/CE)
 • Laagspanningsrichtlijn (LVD, 2006/95/CE)
 • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC 2004/108/CE).

 

Ontwerp en fabricage volgens ATEX-richtlijn 114 (2014/34/EU) voor zone 1 en 2 is op aanvraag beschikbaar.

Kwaliteit

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Faco is gecertificeerd volgens ISO 9001: 2015.

Tevens is Faco geautoriseerd door ASME voor het ontwerp en de productie van drukvaten volgens de voorschriften van de ASME Boiler and Pressure Vessel Code, sectie VIII, div. 1 (certificaat U-designator of U-stamp).

De beoordeling van het ontwerp vindt plaats conform de volgende Europese richtlijnen:

 • Richtlijn Drukapparatuur – PED (richtlijn 2014/68/EU, alle categorieën)
 • Machinerichtlijn (2006/42/CE)
 • Laagspanningsrichtlijn (LVD, 2006/95/CE)
 • Elektromagnetische compatibiliteit (EMC 2004/108/CE).

Ontwerp en fabricage volgens de ATEX 114 voorschriften (2014/34/EU) is op aanvraag beschikbaar.

Las- en soldeerprocedures

Faco heeft haar las- en soldeerprocedures en lassers/soldeerders gekwalificeerd volgens de volgende normen:

 • ASME IX
 • EN 287
 • EN 9606
 • EN 15614
 • EN 13585
 • EN 13134

Het lasproces is GTAW of GMAW, laskwaliteit A, B of C conform EN ISO 5817.

Projectkwaliteitsplan

Een projectkwaliteitsplan (QCP/ITP/LOFC)  kan worden opgesteld, met door de klant aan te geven hold/witness punten. Desgewenst voldoet dit plan aan U.S. NRC 10CFR50 app. B of de Afcen norm RCC-M.

Niet-destructief onderzoek

Het volgende niet-destructief onderzoek op de verbindingen kan worden uitgevoerd:

 • PT (kleurstof penetrant onderzoek) conform ASME V
 • VT (visuele inspectie) conform EN 5817
 • RT (röntgen onderzoek) door een gecertificeerd laboratorium

 

Alle NDO wordt uitgevoerd door eigen medewerkers, gekwalificeerd volgens SNT-TC-1A, ASME V en EN ISO 9712 niveau II.

Certificaten

Faco biedt een ruime keuze aan materialen, pijppatronen en accessoires om aan nagenoeg elke vraagstelling te kunnen voldoen. Voor vrijwel alle media kan een passende warmtewisselaar worden ontworpen: water, glycol, stoom, ammoniak, synthetische koudemiddelen, koolwaterstoffen, technische gassen, etc.

stoombatterij

Koelbatterij

Het gevinde gedeelte van de warmtewisselaar bestaat uit mechanisch geëxpandeerde pijpen in geperforeerde lamellen. De lamellen zijn gegolfd voor een betere warmteoverdracht. De kraag rondom het gat in de lamel zorgt voor een perfecte verbinding met de pijp onder alle condities. De verzamelaars, aansluitingen en omkasting kunnen in vele uitvoeringen worden geleverd.

Dergelijke warmtewisselaars worden toegepast indien inwendige inspectie en/of mechanische reiniging wordt gewenst en kunnen als volgt worden geleverd:

 • met aan één of aan beide zijden geheel afneembare waterkasten, waardoor alle aanwezige pijpen gelijktijdig bereikbaar zijn.
 • voorzien van ronde verzamelaars en pijpen, verbonden door pluggen, waardoor inspectie/reiniging per pijp kan plaatsvinden.

WarmtewisselaarDeze uitvoering is bijzonder geschikt wanneer vloeistoffen worden toegepast met vervuilende elementen zoals modder, onkruid, micro-organismen, kalk e.d.

Als het absoluut noodzakelijk is te voorkomen dat lucht of gas, dat langs de lamellen stroomt, in contact komen met de vloeistof die door de pijpen stroomt in geval van lekkage van een pijp (bijvoorbeeld bij het koelen van elektromotoren en/of machines), is de uitvoering met dubbelwandige pijp een oplossing die verhoogde zekerheid biedt.

dubbelwandige pijpen

Elke pijp in de warmtewisselaar bestaat uit 2 coaxiale pijpen, waartussen kleine kanaaltjes zitten die ervoor zorgen dat eventueel lekkende vloeistof uit de binnenste pijp, naar ruimtes stroomt aan de buitenzijden van het lamellenpakket dichtbij de eindplaten. Hier blijft de vloeistof opgesloten en kan worden gedetecteerd om te voorkomen dat andere apparaten worden beschadigd.

Het ThermoGuard systeem is het enige passieve beschermingssysteem dat zonder elektrische voorzieningen warmtewisselaars tegen vorstinvloeden beschermt en ook werkzaam is als andere componenten het laten afweten. Het systeem is leverbaar op nieuwe gevinde warmtewisselaars en tevens inzetbaar als wijziging van bestaande –andere- gevinde warmtewisselaars. Het ThermoGuard systeem is ook zeer geschikt om toegepast te worden in koude-opslag systemen (warmte-terugwin systemen).

 

ThermoGuard

De dry coolers van Faco worden allemaal gebouwd volgens de specificaties van de klant, inclusief alle speciale eisen en toebehoren, eventueel met speciale ventilatoren (HT of ATEX).

Radiateurs

Faco bouwt voor Recupair tevens dry coolers voor generatorsets in diverse uitvoeringen, desgewenst circuits voor AC en JW gecombineerd in één koelbatterij.

Daarbij kunt u denken aan koeling bij de volgende toepassingen:

 • verbrandingsmotoren (gas, biogas, diesel, HFO, etc.),
 • warmte-kracht koppeling/ ORC / vuilverbranding
 • hoogspanning gelijkstroom
 • turbinelucht inlaatkoeling
 • geothermie
 • zonnewarmtecentrales

 

In het bijzonder bij afwijkende bedrijfsomstandigheden (hoge omgevingstemperatuur, grote hoogte, agressieve stoffen in de lucht, etc.) kan het verstandig zijn geen gebruik te maken van de radiateur die standaard bij de motor wordt aangeboden, maar van een maatwerk dry cooler. In deze gevallen dient een berekening te worden gemaakt gebaseerd op de feitelijke omgevingscondities. De mensen van Recupair gebruiken graag hun ervaring bij het maken van deze berekeningen voor u.

Radiateur

 

 

 

 

Tafelkoeler

Alle dry coolers kunnen worden uitgevoerd geschikt voor toepassing in explosiegevaarlijke omgeving volgens ATEX-richtlijn 114 (2014/34/EU) voor zone 1 en 2 en kunnen worden ontworpen volgens de voorschriften van ASME Boiler and Pressure Vessel Code, sectie VIII, Div. 1 en desgewenst worden gecertificeerd met de ASME U-designator (U-stamp).

De kanaalverwarmer is opgebouwd uit een rechthoekig sendzimirplaatstalen omkasting voorzien van een kanaalaansluitraam. De pijpen van het primaire systeem steken door de voor- en achterplaat van het kanaalstuk. De tolerantie van de gaten ten opzichte van de pijpdiameter is dusdanig klein dat de pijp nog uit kan zetten maar de afdichting maximaal is. Recupair kan kanaalverwarmers leveren met grotere verscheidenheid aan materiaalspecificaties. Ons eigen rekenprogramma biedt ons de mogelijkheid de kanaalverwarmer te selecteren volgens diverse berekeningsmethodes, zoals het tegenstroom-, meestroom- of kruisstroomprincipe.

KanaalverwarmerKanaalverwarmer Faco

Downloads

Download hier één van de brochures:

ThermoGuard Droge vloeistofkoelers en condensors Lamellenblokken Energieopwekking en -terugwinning