Menu X

Dry and spray vloeistofkoeler

DRY and SPRAY® is de derde generatie Lu-Ve vloeistofkoelers met sproeisysteem. Deze systemen kunnen grote hoeveelheden warmte overdragen op een klein vloeroppervlak bij zowel lage als hoge omgevingstemperaturen.

Adiabatische koeling vaker toegepast in datacenters

De markt voor het thermisch beheer van datacenters bevindt zich op een kantelpunt.

Uit onderzoek blijkt: adiabatische koeling wordt steeds vaker toegepast in datacenters

Recupair

  Wij respecteren uw privacy. We gebruiken uw gegevens altijd in overeenstemming met onze privacy policy.

  Productbeschrijving

  De dry and spray vloeistofkoeler bestaat uit 6 hoofdcomponenten:

  • vloeistofkoeler
  • leidingwerk met speciale verneveling sproei nozzles
  • vloeistofkleppen
  • elektronisch controlesysteem
  • apparatuur voor de waterbehandeling
  • hoge druk pomp

  Lu-Ve heeft inmiddels honderden dry and spray vloeistofkoelers geleverd, waarbij de capaciteit varieert van ca. 500 kW tot 24.000 kW. De eerst geleverde systemen werken inmiddels ca. 15 jaar. De nieuwe serie hoge capaciteit vloeistofkoelers (dry coolers) en condensors, gebaseerd op het DRY and SPRAY® systeem van Lu-Ve is het resultaat van een jarenlang intensief onderzoek uitgevoerd in het laboratorium van de Lu-Ve groep onder supervisie van de technische universiteit van Milaan. De DRY and SPRAY producten vertegenwoordigen de laatste ontwikkelingen en de meest geavanceerde technieken voor het uitwisselen van grote hoeveelheden warmte bij lage en hoge omgevingstemperaturen. De doelstelling van het onderzoek was om een product te ontwikkelen met een zo laag mogelijke belasting (beïnvloeding) van het milieu, wat in principe neerkomt op zoveel mogelijk warmte te kunnen overdragen nabij de omgevingstemperatuur gecombineerd met een laag ventilatorvermogen.

  Werkingsprincipe

  De DRY and SPRAY vloeistofkoelers werken als traditionele vloeistofkoelers met droge lamellen voor de periode dat de omgevingstemperatuur laag genoeg is om de vloeistoftemperatuur te kunnen koelen naar de benodigde temperatuur. Op het moment dat de omgevingstemperatuur te hoog wordt om de vloeistof in de vloeistofkoeler tot het gewenste niveau terug te kunnen koelen, start het DRY and SPRAY systeem automatisch op. Door de warmtewisselaar te gaan besproeien met water, verdampt dit water op de warmtewisselaar. Hierdoor gaat het koelvermogen van de warmtewisselaar aanzienlijk omhoog en kan de vloeistof weer naar de gewenste temperatuur worden afgekoeld. Bij dit systeem kan de natte bol temperatuur van de omgeving worden benaderd. Hierdoor is het mogelijk de vloeistof uittredetemperatuur van het systeem dieper te koelen dan de droge bol temperatuur van de omgeving. De omgevingstemperatuur waarbij het DRY and SPRAY systeem omschakelt van droge werking van de unit naar natte werking kan door de gebruiker zelf bepaald worden. De minimum omschakeltemperatuur ligt ongeveer bij 20°C. Indien onder de 20°C de lamellen worden besproeid, is het rendement – economisch gezien – te laag. Tevens dient opgemerkt te worden dat het niet nodig is een lekbak te plaatsen omdat het grootste gedeelte van het gesproeide water verdampt.

  Droge koeler dry cooler drycooler

  Voordelen van de dry and spray vloeistofkoeler

  Het gebruik van een DRY and SPRAY systeem als een alternatief voor koeltorens en verdampingscondensors heeft de volgende voordelen:

  • Het waterverbruik van het systeem is beperkt, omdat het gebruik beperkt is tot een korte periode van het jaar. Het waterverbruik is gemiddeld ca. 3 tot 10 maal minder als bij een koeltoren.
  • Aangezien er geen lekbak nodig is, zal er ook geen stilstaand water zijn en wordt verontreiniging en/of risico van LEGIONELLA hierdoor voorkomen.
  • Andere voordelen ten opzichte van koeltorens en verdampingscondensors zijn:laag energie verbruik
  • laag geluidsniveau
  • geen rook (verdamping) pluim boven de unit
  • korte “pay back” tijd van de installatie
  • mogelijkheid van extra hoge “free cooling” capaciteit
  • Voordelen ten opzichte van de traditionele vloeistofkoelers (dry coolers) en condensors:er is minder ruimte nodig doordat de unit kleiner wordt, zelfs tot 1/3 van een traditionele unit
  • een veel lagere luchthoeveelheid, zelfs tot 1/3 van een traditionele unit
  • een veel lager energieverbruik van de unit, zelfs tot 1/3 van een traditionele unit
  • mogelijkheid tot een lager geluidsniveau
  • in de vloeistofkoeler kan de vloeistof nu gekoeld worden tot onder de omgevingstemperatuur

  Veiligheid

  Tijdens de ontwikkeling van het systeem is er veel aandacht besteed aan de veiligheid van het systeem en de kwaliteit van het sproeiwater. Hierbij enkele karakteristieken van het DRY and SPRAY systeem ten aanzien van veiligheid:

  • Het water dat wordt gebruikt voor het sproeien op de warmtewisselaar is leidingwater, waardoor u er vanuit kunt gaan dat het geen gevaarlijke verontreinigingen of bacteriën in zich heeft welke gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid.
  • Er is geen recirculerend water: het op de warmtewisselaar gesproeide water verdampt op de warmtewisselaar of vloeit via de lamellen van de warmtewisselaar naar beneden, waar het zoals het regenwater wegvloeit of verdampt.
  • Het water is gezuiverd en behandeld waardoor er geen afzetting van bacteriën kan ontstaan.
  • Er is een gezondheids- en veiligheidscertificaat ontvangen voor het systeem dat is toegekend door het Duitse Domatec laboratorium.
  • Er is veel aandacht besteed aan het onderzoek betreffende de benodigde waterkwaliteit ten behoeve van het sproeien (vernevelen) van water op de warmtewisselaar. In het laboratorium zijn verscheidene zeer geavanceerde tests gedaan om te kunnen constateren wat de invloed van het vernevelde water is op de kwaliteit en de prestaties van de warmtewisselaar. De uitkomst van het onderzoek kunt u terugvinden in de documentatie van de dry and spray vloeistofkoeler.