Welke oplossing hebben wij gevonden

Onze rol in dit project

Het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. Het gebouw vraagt om modernisering en de renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw. Het nieuwe ontwerp beoogt een meer logische indeling van het gebouw en een visuele verbinding van de Statenzaal met de stad Den Haag, middels een glazen gevel richting het Malieveld. Recupair selecteerde en berekende drie droge vloeistofkoelers om niet alleen voor de nodige koeling te zorgen in de zomer, maar ook de bronnen van de WKO de balanceren in de winter. Dat betekent een groot aantal draaiuren per jaar, waardoor de toepassing van EC-ventilatoren de aangewezen oplossing was.
Projectinformatie

Over het Provinciehuis Zuid-Holland

Duurzaam en energieneutraal
Energie is voor Zuid-Holland belangrijk. We behoren tot één van de meest energie-intensieve regio’s van Europa en hebben altijd op innovatieve manieren in onze energiebehoefte voorzien. Als het gaat om het besparen van energie, geven wij als provincie graag het goede voorbeeld. Daarom is ons hoofdgebouw straks energieneutraal. Met zonnepanelen op het dak en energieopslag in de bodem wekken we de gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal op. De gevelisolatie, de driedubbele beglazing en de duurzame dakopbouw zorgen ervoor dat we het koelen en verwarmen tot een minimum beperken.

Klaar voor de toekomst
De provincie zet zich in om energieverbruik te beperken en verduurzamen en om innovaties in Zuid-Holland te stimuleren. We geven invulling aan deze ambities door ons hoofdgebouw en al onze gebouwen op innovatieve wijze klimaatneutraal te maken. Hierbij kiezen we voor vernieuwende verduurzamingstechnieken en materialen. Het hoofdgebouw wordt zo ingericht, dat het flexibel aan te passen is op technologische ontwikkelingen en toekomstige behoeften.

 

Zuid-Holland is een provincie om trots op te zijn. Waar heel veel mensen dagelijks samenwerken om Zuid-Holland elke dag beter te maken. En het kan nog beter, zeker met alle uitdagingen waarvoor we staan. Het gerenoveerde hoofdgebouw van ons provinciehuis is de plek om samen te komen én samen te werken. Het gebouw is beschermd stadsgezicht en huisvest al vele jaren Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten: de volksvertegenwoordigers en het dagelijkse bestuur van de provincie Zuid-Holland.