Menu X

Heeft de eigen inpandige serverruimte nog wel een toekomst of gaat alles naar buiten, naar de cloud? Het antwoord op die vraag is de afgelopen jaren veranderd. Dat bleek ook tijdens de Next Gen Cooling bijeenkomst van DatacenterWorks.

Geen toekomst zegt de een…

Alles gaat naar de cloud en voor eigen hardware is geen toekomst meer. Die uitspraak is nog steeds vaak te horen, het meest in de hoek van de hyperscalers en SaaS aanbieders. Zij hebben anno 2021 nog steeds veel belang bij het uitdragen van die mening. Minder luidruchtig en met minder budget zijn de geluiden van partijen die al jaren kleinere serverruimtes inrichten en beheren. Die groep is er namelijk van overtuigd dat een eigen inpandige serverruimte nu en de komende jaren nog steeds bestaansrecht heeft.

Serverruimte blijft gewoon nodig zegt de ander

In de marge van het Next Gen Cooling gesprek dat DatacenterWorks organiseerde kwam die ruimte meermaals ter sprake. Zonder sturing, echt spontaan. Ook tijdens het plenaire deel waren er meerdere verwijzingen naar. En al werd het niet zo duidelijk gemaakt, iedereen leek er van uit te gaan dat die ruimtes gewoon nodig blijven. Dat heeft dan weer de nodige voordelen, want de restwarmte kan volgens de sprekers bij een inpandige serverruimte beter gebruikt worden.

De vraag die tijdens die sessie niet aan de orde is gekomen, is waarom de vraag en het gebruik blijven bestaan. Komt dat omdat we na x jaar cloud nog steeds niet in staat zijn afscheid te nemen van alle erfenissen?

Legacy en afhankelijkheid

Wie zijn oor te luisteren legt bij gebruikers en beheerders, hoort dat historische keuzes inderdaad nog steeds een rol spelen. Echt groot is dat blok ballast niet meer, maar het is een van de redenen om een eigen infra overeind te houden. De andere redenen hebben te maken met ongewenste afhankelijkheid: Een kantoor of fabriek wil toch wel graag op enig niveau kunnen blijven draaien als de connectiviteit met de buitenwereld is verstoord. Komt dat vaak voor? Ja, toegegeven de het beschadigen van 3 x 144 glasvezel aders in Amsterdam vorig jaar was redelijk uniek, maar kleinschaligere verstoringen komen veel vaker voor.

Meer andere IT nodig

Beschikken over een basis aan IT en infra in de eigen fysieke omgeving staat ook meer in de belangstelling dankzij het verschijnsel ransomware. Dat hoeft hier verder niet te worden uitgelegd. Last but not least valt opvallend vaak te horen dat het toch wel handig is iets van racks, routers en servers te hebben. Voor het beheer van een gebouw is namelijk steeds meer IT nodig.

Daarom is het voor velen moeilijk voor te stellen dat de inpandige serverruimte compleet komt te vervallen en geen toekomst meer heeft. Minder kasten voor de 19” spullen, dat is breed geaccepteerd. Heel andere 19” spullen erin en andere toepassingen draaiend op de aanwezige hardware is inmiddels ook een duidelijke zaak. De temperatuur in de kasten die nog nodig zijn, kan overigens flink toenemen door de combinatie van ander gebruik en hogere dichtheid. Daarom werd de serverruimte een paar keer aangestipt tijdens de DatacenterWorks bijeenkomst.

Lees het hele artikel hier