Menu X

Gaskoelers in transkritische CO₂-systemen worden nogal eens verkeerd berekend, stelt Rodolfo Cavicchioli, Product Manager bij Lu-Ve. Volgens hem kan het gevolg daarvan een aanzienlijk hoger energiegebruik zijn.

Tekst: Martijn Louws

CO2 gaskoeler
Gaskoeler V-shape

Cavicchioli zei dit in een presentatie van Lu-Ve in Maarssen. De gaskoeler is een belangrijk onderdeel van transkritische CO₂-systemen. De warmteafgifte verloopt in transkritisch bedrijf via een temperatuurtraject, en niet op een vaste condensatietemperatuur zoals bij conventionele compressiesystemen op bijvoorbeeld NH₃. Een juiste berekening van de gaskoeler, waarbij een andere benadering van de LMTD (logaritmisch gemiddelde temperatuurverschil) is vereist, is om die reden essentieel voor een optimaal energiegebruik.

Conformeren aan de EIA-condities
“In Nederland moeten wij ons conformeren aan de EIA2021-condities (Energie Investering Aftrek), zodat de eindgebruiker zijn installatie gunstiger kan plaatsen en dus beloond wordt voor het lagere energiegebruik ervan. Om het energiegebruik in de praktijk ook echt laag te houden, is het van belang de gaskoelerselectie goed en eerlijk uit te voeren. Daarom heeft Eurovent even geleden een normering gecreëerd waarbij de verschillende prestaties van gaskoelers bij verschillende drukken en temperaturen in kaart zijn gebracht”, vertelt Cavicchioli.

Voorbeeld gaskoelerdruk
Hij illustreert dit met een voorbeeld. “Een veelgebruikte toepassing in Nederland is die van 84 bar gasdruk, een gasuittrede-temperatuur van 34 graden en een luchtintredetemperatuur van 32 graden (de gasintrede-temperatuur is afhankelijk van de geselecteerde compressor). Wanneer we kijken naar de prestaties van een gaskoeler bij 84 bar versus 90 bar, loopt de capaciteit volgens de Eurovent-normering met circa 30 procent terug.” Met andere woorden: met afnemende CO₂-gaskoelerdruk (bij gelijkblijvend temperatuurverschil) neemt de benodigde capaciteit fors af.

Onjuist berekende gaskoeler
Dit komt louter door fysische eigenschappen van CO₂, aldus Cavicchioli. “Je kunt je dus voorstellen dat wanneer een gaskoeler niet juist wordt berekend, wat helaas nogal eens voorkomt, hij het hele jaar door zorgt voor een hoger energiegebruik van de transkritische installatie. Dit doet afbreuk aan het doel van de EIA, namelijk een lager energiegebruik van installaties in het veld. Bovendien zadelt het de gebruiker op met een energiegebruik dat in de praktijk veel hoger zal zijn dan berekend.”

Onafhankelijk keurmerk voor koeltechnische apparatuur
De gaskoelers van Lu-Ve gedragen zich al overeenkomstig de Eurovent-normering. Nu is de fabrikant bezig de gaskoelers ook allemaal onder het Eurovent-keur te krijgen. “Wij hopen dat de EIA zich ook conformeert aan dit onafhankelijke keurmerk voor koeltechnische apparatuur. Alleen dan kun je namelijk appels met appels vergelijken in de markt, en het energiegebruik van de installaties vooraf goed en onderbouwd berekenen.”

Het originele artikel vind je op koudeenluchtbehandeling.nl: Gaskoelers worden vaak verkeerd berekend