Loading...
FACO 2018-09-28T09:02:43+00:00
Klik hier om terug te gaan naar het leveranciersoverzicht

FACO

Faco, gevestigd in Varallo Pombia in het noorden van Italië (60 km van Milaan), is een Italiaanse fabrikant van warmtewisselaars en is daarbij gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van klant specifieke warmtewisselaars en luchtgekoelde vloeistofkoelers volgens door haar klanten opgegeven specificaties en afmetingen. Veel van de producten van Faco zijn AHRI gecertificeerd (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, een Amerikaanse certificerende instantie).

 

FACOFACO

Ontwerp

Ontwerp
De selectie van de producten van Faco wordt uitgevoerd met eigen software, intern ontwikkeld en gevalideerd met behulp van tests die zijn uitgevoerd in het eigen laboratorium van Faco. De selectie voldoet aan de ASHRAE eisen.

De prestaties van de producten zijn gecertificeerd door AHRI, in het kader van AHRI Standard 410.

Drukvaten worden ontworpen volgens ASME VIII Div.1 (ontwerp volgens andere voorschriften op aanvraag beschikbaar) of met 3D-modellering en Eindige Elementen Methode (FEA).

Voor het beoordelen van de bestendigheid tegen schokken en trillingen kan een FEA sterkte analyse worden gemaakt.

Met behulp van CFD berekeningen kan de luchtstroomverdeling over de warmtewisselaars op de opstelplaats worden beoordeeld.

Trillingen en geluidsoverlast kunnen worden voorspeld met berekeningen, fabriek tests en tests op locatie, met meetapparatuur gekoppeld aan analyse software.

De beoordeling van het ontwerp vindt plaats volgens de Europese richtlijnen Drukapparatuur (richtlijn 2014/68/EU), Machinerichtlijn (2006/42/CE), Laagspanningsrichtlijn (LVD, 2006/95/CE) en Elektromagnetische compatibiliteit (EMC 2004/108/CE).

Ontwerp en fabricage volgens de ATEX-voorschriften is op aanvraag beschikbaar.

Faco werkt met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001: 2008.

Gevinde warmtewisselaars

Faco biedt een ruime keuze aan materialen, pijppatronen en accessoires om aan nagenoeg elke vraagstelling te kunnen voldoen. Voor vrijwel alle media kan een passende warmtewisselaar worden ontworpen: water, glycol, stoom, ammoniak, synthetische koudemiddelen, koolwaterstoffen, technische gassen, etc.

Het gevinde gedeelte van de warmtewisselaar bestaat uit mechanisch geëxpandeerde pijpen in geperforeerde lamellen. De lamellen zijn gegolfd voor een betere warmteoverdracht. De kraag rondom het gat in de lamel zorgt voor een perfecte verbinding met de pijp onder alle condities. De verzamelaars, aansluitingen en omkasting kunnen in vele uitvoeringen worden geleverd.

Klik hier voor meer informatie

Warmtewisselaars met reinigbare pijpen

CleanableTubes

Dergelijke warmtewisselaars worden toegepast indien inwendige inspectie en/of mechanische reiniging wordt gewenst en kunnen als volgt worden geleverd:

  • met aan één of aan beide zijden geheel afneembare waterkasten, waardoor alle aanwezige pijpen gelijktijdig bereikbaar zijn.
  • voorzien van ronde verzamelaars en pijpen, verbonden door pluggen, waardoor inspectie/reiniging per pijp kan plaatsvinden.

Deze uitvoering is bijzonder geschikt wanneer vloeistoffen worden toegepast met vervuilende elementen zoals modder, onkruid, micro-organismen, kalk e.d.

Dubbelwandige Warmtewisselaars

Als het absoluut noodzakelijk is te voorkomen dat lucht of gas, dat langs de lamellen stroomt, in contact komen met de vloeistof die door de pijpen stroomt in geval van lekkage van een pijp (bijvoorbeeld bij het koelen van elektromotoren en/of machines), is de uitvoering met dubbelwandige pijp een oplossing die verhoogde zekerheid biedt. Elke pijp in de warmtewisselaar bestaat uit 2 coaxiale pijpen, waartussen kleine kanaaltjes zitten die ervoor zorgen dat eventueel lekkende vloeistof uit de binnenste pijp, naar ruimtes stroomt aan de buitenzijden van het lamellenpakket dichtbij de eindplaten. Hier blijft de vloeistof opgesloten en kan worden gedetecteerd om te voorkomen dat andere apparaten worden beschadigd.

ThermoGuard

Thermoguard

ThermoGuard is een gepatenteerd systeem dat schade aan gevinde warmtewisselaars door bevriezing voorkomt. Het ThermoGuard systeem is gebaseerd op het door onderzoek bevestigde principe dat niet het ijs de bochten van de warmtewisselaar vernielt, maar dat bevriezend water in eerste instantie zal uitzetten in de lengterichting van de pijp. IJsvorming begint het eerst in het lamellenpakket van de warmtewisselaar. Het ijs zet steeds verder uit totdat het de bocht van de warmtewisselaar nadert, het water in de bochten wordt hierdoor steeds meer samengeperst en dit leidt uiteindelijk tot het openscheuren van de bochten. De speciale constructie van het ThermoGuard systeem sluit het gevaar van scheurende bochten uit. Het principe werkt als volgt: elke bocht in de ThermoGuard warmtewisselaar is door middel van een minuscule opening verbonden met de verzamelpijp, deze verzamelpijp is voorzien van een expansieventiel. Wanneer het water in de pijp van de warmtewisselaar bevriest zal het uitzettende ijs de waterdruk in de bochten doen toenemen. Deze druk wordt naar het capillaire leidingsysteem overgebracht, waar het expansieventiel zich opent en water zal doorlaten om de opgebouwde druk te verminderen.

Thermoguard

Het ThermoGuard systeem is het enige passieve beschermingssysteem dat zonder elektrische voorzieningen warmtewisselaars tegen vorstinvloeden beschermt en ook werkzaam is als andere componenten het laten afweten. Het systeem is leverbaar op nieuwe gevinde warmtewisselaars en tevens inzetbaar als wijziging van bestaande –andere- gevinde warmtewisselaars. Het ThermoGuard systeem is ook zeer geschikt om toegepast te worden in koude-opslag systemen (warmte-terugwin systemen).

 klik hier voor meer informatie over geometrie en materiaalkeuze

Droge vloeistofkoelers

Drycooler

Op klant specificatie gebouwd, met speciale constructies en eventueel speciale ventilatoren (ATEX).

Kanaalverwarmers

KanaalVerwarmer

De kanaalverwarmer is opgebouwd uit een rechthoekig sendzimirplaatstalen omkasting voorzien van een kanaalaansluitraam. De pijpen van het primaire systeem steken door de voor- en achterplaat van het kanaalstuk. De tolerantie van de gaten ten opzichte van de pijpdiameter is dusdanig klein dat de pijp nog uit kan zetten maar de afdichting maximaal is. Recupair kan kanaalverwarmers leveren met grotere verscheidenheid aan materiaalspecificaties. Ons eigen rekenprogramma biedt ons de mogelijkheid de kanaalverwarmer te selecteren volgens diverse berekeningsmethodes, zoals het tegenstroom-, meestroom- of kruisstroomprincipe.