Menu X
Welke oplossing hebben wij gevonden

Onze rol in dit project

HYMATTERS heeft een waterstoftrailer ontwikkeld om duurzame waterstof op locatie beschikbaar te maken. De gehele waterstofketen zit op één trailer: netondersteuning, productie, gasbehandeling, compressie, opslag en aftanken. Dit vormt de oplossing om waterstof op elke gewenste plek te produceren en op elke gewenste plek te gebruiken. HyMatters had een koeler nodig die de geproduceerde waterstof kan afkoelen en tegelijk voor ventilatie van de trailer zorgt. Recupair bedacht een koeler met ventilator en een ventilatieopening aan de onderzijde, waarmee de ruimte voldoende kan worden geventileerd. De ventilator voldoet aan de eisen conform ATEX Exdb eb IIC T4.
Projectinformatie

Over HyMatters

HYMATTERS maakt de beschikbaarheid van waterstof op lokaal niveau mogelijk met elektrolyse systemen. Deze leveren naast een duurzame brandstof ook een betrouwbare lokale energievoorziening. De oplossing om lokaal netcongestie te verhelpen en lokaal over te gaan op zero emissie. Want lokaal is dé plek waar vraag en aanbod van duurzame energie bij elkaar komen. En waar conversies van energie kosteneffectief en efficiënt kunnen plaatsvinden.