Menu X

CO₂ Gaskoeler

De gaskoelers van Recupair zijn ontworpen voor het koelen of condenseren van CO2 met lucht. Ze zijn leverbaar voor zowel binnen- als buitenopstelling en tot een capaciteit van circa 1500 kW.

Prestaties luchtkoelers verbeteren door beter ontdooien

White paper

Het Nidea ontdooisysteem verbetert de prestaties van luchtkoelers door te ontdooien op het juiste moment en niet te lang. Lees er alles over in deze white paper.

Recupair

  Wij respecteren uw privacy. We gebruiken uw gegevens altijd in overeenstemming met onze privacy policy.

  CO2 in de koeltechniek

  De achtergrond bij de CO₂ gaskoeler: In de koeltechnische industrie wordt het gebruik van CO2 als koudemiddel steeds populairder als een definitieve oplossing om het broeikaseffect te elimineren dat wordt veroorzaakt door gehalogeneerde koolwaterstoffen. De GWP (Global Warming Potential) van CO2 is namelijk erg laag vergeleken met HFK’s (1 tegen enkele duizenden); ook geeft CO2 geen problemen met toxiciteit, ontvlambaarheid noch is het van invloed op de ozonlaag. CO2 verschilt aanzienlijk van alle traditionele HFK’s (R404A, R507, …) en dit levert bijzondere uitdagingen op voor ontwerpers van warmtewisselaars; bovendien is de juiste keuze van warmtewisselaartechnologie van fundamenteel belang bij de realisatie van efficiënte CO2 -installaties.

  Installatieontwerp en broeikaseffect

  De echte uitdaging is om een ​​installatie te ontwerpen met een rendement gelijk aan of hoger dan de huidige HFK-installaties. Het risico bestaat namelijk dat de toepassing van CO2 helemaal niet bijdraagt aan de reductie van het broeikaseffect. Hoewel de directe bijdrage praktisch nul is, zou de indirecte bijdrage aan het broeikaseffect hoger kunnen zijn als de CO2-installatie een lager rendement heeft dan de traditionele installatie vanwege het hogere elektriciteitsverbruik met als gevolg een grotere uitstoot van CO2 en andere verontreinigende stoffen uit elektriciteitscentrales die meer fossiele brandstoffen verbruiken. Om deze reden is het altijd zinvol te bekijken of de gebruikte technische oplossingen ter verbetering van de milieuaspecten niet teniet worden gedaan door het effect van een lager thermodynamische rendement. De juiste keuze van warmtewisselaartechnologie is een fundamentele voorwaarde voor het behalen van hoge rendementen met CO2-installaties waardoor het broeikaseffect echt kan worden verminderd.

  Voor meer achtergrond over transkritische CO2-installaties kunt u het volgende artikel lezen.

  In de loop van de tijd heeft Lu-Ve een productlijn ontwikkeld die speciaal is bedoeld voor luchtkoelers met CO2 als koudemiddel en, in een nog gedurfder project, voor geavanceerde CO2 gaskoelers die in transkritische CO2-installaties de traditionele condensor in HFK-installaties kunnen vervangen.

  CO2  gaskoeler ontwerp

  Het ontwerp van een CO2 gaskoeler is nogal complex en verschilt  van het ontwerp van een condensor. De maximale werkdruk is namelijk 130 bar en de maximale ontwerptemperatuur is 150°C. Als gevolg van de hoge gemiddelde temperatuur tijdens het CO2 koelproces, is het mogelijk de lucht veel verder op te warmen, waardoor het energieverbruik en het geluidsniveau kunnen worden gereduceerd. Een andere belangrijke eigenschap van een installatie met CO2 is de grote invloed van de gaskoeler uittredetemperatuur op het rendement (COP) van de installatie, zoals aangegeven in de figuur hieronder. 

  Gaskoeler-uittredetemperatuur-en-COP

  Om een lage CO2 uittredetemperatuur te bereiken – ook in de zomer -, heeft Lu-Ve een aangepast ontwerp van de warmtewisselaar gemaakt en daarbij de mogelijkheid gecreëerd om de gaskoeler te koppelen aan adiabatische voorkoeling van de lucht. De CO2 gaskoelers worden dan voorzien van verdampingspanelen waarmee de toegevoerd lucht kan worden afgekoeld om daarmee het vermogen van de gaskoeler te vergroten en het rendement te verhogen. Daarmee wordt bereikt dat de installatie langer sub-kritisch kan blijven draaien. Waterbehandeling bij deze panelen is niet nodig.

  De warmtewisselaar heeft een speciale geometrie met pijpen van een speciale koperlegering met een kleine diameter en een speciale vorm van de lamellen. De toepassing van deze pijpen maakt het mogelijk een hoog rendement en een kleine inhoud te combineren.

  Condensor

  Batterij constructie

  De batterijen van de CO2 gaskoelers hebben het “safe tube system” dat ervoor zorgt dat er geen contact is tussen de pijpen en het frame van de gaskoeler. Deze gepatenteerde constructie garandeert een volledige bescherming van de batterij tijdens transport, montage en gedurende de periode dat de gaskoeler in gebruik is (excl. beschadigingen door corrosie).

  Ventilatoren

  De ventilatoren zijn van de nieuwe serie van EBM of Ziehl-Abbeg met een hoog prestatieniveau en een laag opgenomen vermogen en zijn thermisch beveiligd. Standaard hebben deze motoren een ster/driehoek aansluiting waardoor ze met twee toerentallen kunnen worden aangesloten. Speciaal voor deze ventilatoren heeft Lu-Ve een aantal toerenregelaars ontwikkeld waarbij alle ventilatoren met eenzelfde toerental blijven werken en de druk in het systeem zoveel mogelijk op het door de klant gewenste niveau wordt gehouden. Optioneel zijn EC-ventilatoren verkrijgbaar op de Recupair gaskoelers.

  Ventilatorpaneel en korf

  Speciale aandacht is besteed aan het ontwerp van het ventilatorpaneel om het terugslaan van lucht in de omkasting te voorkomen en om het geluidsniveau te reduceren. De ventilatorkorf voldoet aan de Europese veiligheidseisen, waardoor hij een maximale veiligheid garandeert.

  Omkasting

  Speciale aandacht is ook uitgegaan naar het ontwerp van de omkasting van de gaskoeler. Deze is gemaakt uit gegalvaniseerd plaatstaal standaard gespoten in de kleur RAL 9003. Andere RAL kleuren zijn tegen meerprijs ook mogelijk. De aangebrachte verf op de gaskoeler is corrosiewerend.

  Zoekt u een condensor voor toepassingen met traditionele HFK-koudemiddelen, kijk dan bij condensors.

  Voor een droge vloeistofkoeler kunt u kijken op de pagina dry coolers.